Vraag van het bestuur van de IGU-CGE
Commission on Geographical Education van de International Geographical Union

Onze regionale correspondent uit India vraagt ons de wereldkaart op onze site zo aan te passen dat de grens tussen India en Pakistan correct wordt weergegeven. Wat moeten we doen?

Onderzoek:

Hieronder links is een fragment van de IGU-CGE kaart te zien. Op een topografische basiskaart (ESRI) wordt een kaartlaag afgebeeld met de landen waar IGU-CGE een of meer regionale contacten heeft. De grens tussen India en Pakistan is weergegeven als een witte lijn. Deze grens wordt betwist.

India and Pakistan on IGU-CGE map
Border(s) India - Pakistan on UN world map
Op andere kaarten is een genuanceerder beeld te zien. Op een wereldkaart van de Verenigde Naties (boven rechts) zijn drie grenzen weergegeven: de grens volgens India, de grens volgens Pakistan en de zogenaamde line of control. Deze line of control is door beide landen geaccepteerd alhoewel er nog geen overeenkomst is over de uiteindelijke status van het gebied. Zie o.a. Wikipedia – Jammu & Kashmir.
Een fraaie kaart waarin de situatie vanuit verschillende perspectieven wordt weergegeven is te vinden in The Economist. In de door de IGU-CGE gebruikte kaartlaag van ‘contact-countries‘ is de line of control als grens genomen. Op de basiskaart van ESRI is deze lijn ook weergegeven, tussen de twee grenzen zoals India en Pakistan ze graag zien; alles in gestippelde of onderbroken lijnen. De grenzen op de basiskaart zijn echter door de bovenliggende kaartlaag vrijwel onzichtbaar.

Antwoord 1

Gezien de hierboven weergegeven resultaten is het raadzaam in de laag contact-countries de line of control als grens te behouden. Omdat deze laag bestaat uit polygonen per land kunnen alternatieve grenzen in stippels of streepjes niet weergegeven worden.

De line of control sluit aan bij internationale verdragen en komt overeen met door de Verenigde Naties gehanteerde grenzen.
Het IGU-CGE stelt zich hiermee neutraal op.

Kaart bij artikel uit The Economist
Het bestuur van IGU-CGE besluit het advies over te nemen en deelt dit mee aan de regionale correspondent van India. Al snel blijkt dat ‘India’ zich niet bij de beslissing neerlegt.

Uit de reactie:  The UN map of the World shows international boundary of India along with the  line of control. Even the western sources e.g. Google map shows International boundary of India correctly. It is, therefore, requested that international boundary of India may please be modified. The World maps shown on the websites of the UN and Google maps are enclosed for the reference. 

Dit verbaast ons zeer: Google Maps sluit zich aan bij de claim van India op geheel Jammu en Kashmir? De bijgeleverde afbeelding lijkt dit te bewijzen (zie hieronder links). Gelukkig is ook de bron van de bewijslast meegeleverd: google.co.in.

In India zien ze een andere kaart van Google dan in bijv. de Verenigde Staten en Nederland (google.com en google.nl, zie hieronder rechts).
Google past zijn kaarten aan voor meer landen: o.a. China, Rusland en Oekraïne. Zie deze interessante verzameling (Open News).

Fragment Google Maps as supplied bij the regional contact from India
Google Maps the way we see it (in the west)
Eén bestuurslid oppert om het betwiste gebied tussen India en Pakistan ‘gegrijsd’ weer te geven.

De geodetective twijfelt: er zijn wel meer gebieden betwist; kunnen we die dan niet beter allemaal weergeven? Anders kun je wachten op de volgende regionale correspondent die een verzoek tot wijziging indient. Na enig aanvullend onderzoek blijkt informatie over betwiste gebieden wel te vinden.

Antwoord 2
Grijp de kans aan om een zo volledig mogelijk beeld van disputed territories te geven.
Vul de kaart aan met een disclaimer (aangezien ook de weergave van betwiste grenzen weer discussie kan oproepen): The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by IGU-CGE.

Dit advies wordt overgenomen met het volgende commentaar van een van de co-chairs: These grey areas are very interesting for geographers in education. My suggestion is to put them on the map.

Het resultaat is hieronder (live in ArcGIS Online) te zien.