ANAXIMANDER: HET BEDRIJF

Enkele door Anaximander uitgegeven pakketten, 1989-1990

Geschiedenis

Anaximander is in 1989 begonnen als uitgeverij van educatieve software.

In de jaren ’80 werd de computer geïntroduceerd in het Nederlandse onderwijs en er ontstond behoefte aan Nederlandstalige software.

De grote uitgeverijen vonden het een te onzekere markt en Anaximander zag het licht.

Een van de meest spraakmakende pakketten was Het Cornwall Avontuur, het eerste ‘text adventure’ gemaakt met Galapas, de geografische situatiegenerator.

Galapas was geënt op de toen op de markt komende Engelstalige ‘adventure generators’, geschikt voor het creëren van fictieve omgevingen (bijv. Midden Aarde  van J.R.R. Tolkien). Het concept werd verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor een omgeving (‘situatie’) gebaseerd op de werkelijke wereld, met een echte infrastructuur en de juiste afstanden tussen plaatsen.

Een omgeving waarin de speler bestemmingen en vervoermiddelen kon kiezen, met mensen ‘praten’ en acties uitvoeren om een doel te bereiken of een probleem op te lossen. En soms, zoals in het Cornwall Avontuur, ook terug kon reizen in de tijd, met de bijbehorende wijziging van omgeving en kaart.

Met Galapas kon iedereen zijn eigen avontuur schrijven. Er zijn zo nog een tiental avonturen ontwikkeld, gesitueerd in o.a. Mexico, het Midden-Oosten, China en verschillende Nederlandse provincies.

Omslag van het Cornwall Avontuur
Omslag van Galapas, de geografische situatie generator
De naam Anaximander

Aan de binnenkant van het omslag van Galapas staat een citaat uit De Kristallen Grot van Mary Stewart.

In deze tekst is de oorsprong te vinden van de naamkeuze voor ons bedrijf. In een vermenging van fictie, magie en werkelijkheid komt Anaximander naar voren, volgens overlevering de eerste mens die een kaart van de gehele toen bekende wereld tekende.

Meer over hem hieronder.

Citaat uit De Kristallen Grot van Mary Stewart (1970)

ANAXIMANDER, DE FILOSOOF

Anaximander op het fresco De School van Athene (Rafaël, 1509-1510). Zie ook afbeelding onder.
De wereldkaart van Anaximander. Bron: Dirk Couprie (www.dirkcouprie.nl/Anaximander.html)
Anaximander was een belangrijk Grieks filosoof uit de school van Milete. Hij leefde in de zesde eeuw v.Chr. Hij was de tweede grote natuurfilosoof uit de stad Milete in Ionië, het huidige westelijke deel van Turkije. Daar was hij een gezel of leerling van Thales en tevens de leermeester van Anaximenes.

Over zijn leven en werk is weinig bekend. Er bestaat wel fragmentarische informatie uit diverse klassieke bronnen. Volgens Aelianus was hij de bestuurder van de Miletische kolonie Amphipolis, waaruit sommigen concluderen dat hij een vooraanstaand burger was. Aan de hand van de berekeningen van Apollodorus van Athene wordt zijn geboorte geschat in het jaar 610 v.Chr. en zijn dood kort na het jaar 546 v.Chr. Bij Diogenes Laërtius wordt hij voorgesteld als een erg getalenteerd student in de Astronomie en de Geografie en zou hij een vroege vertegenwoordiger zijn geweest van de exacte wetenschappen. Vermoedelijk heeft hij als eerste enkele astronomische werkinstrumenten geïntroduceerd in Griekenland, zoals de zonnewijzer. Bovendien zou hij als eerste een kaart van de wereld hebben gemaakt. Hierop werd de aarde als cirkel voorgesteld en de toen gekende landen waren gegroepeerd rond de Egeïsche zee als centrum, met rond die landen een grote oceaan. Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Anaximander.