GEOGRAFIE

Geografisch detectivebureau i.o.

De geodetective houdt zich bezig met het oplossen van raadsels, het ontcijferen van data, het duiden van verschijnselen en het beantwoorden van vragen.

Alles waar een geografisch tintje aan zit. Ofwel, alles waarin locatie (op aarde) een wezenlijke rol speelt.

Eigenlijk heeft de geodetective zich hier al zijn hele werkzame leven mee bezig gehouden. Maar nu stelt hij zijn scherpzinnigheid en vasthoudendheid in dienst van iedereen die wil weten hoe het zit, ofwel: wat waar is.

Wordt vervolgd ….

De geodetective
Dirk_Gently_UK_front_coverInspiratiebron:

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency van Douglas Adams, 1987.

Heeft u al een verzoek tot ontraadseling?  Stel dan hier uw vraag.